COPYRIGHT

 

Blagovne znamke, besedila, in fotografije so v lasti podjetja Pet Plus d.o.o. ter njegovih partnerjev :

Rainbow Lifeguard Aquarium Products, Aqua Medic, Eden ter Wolfram Haupt Aquarien und Ladenbau Gmb in so zakonsko zaščitene.

Brez predhodnega dovoljenja njihovih lastnikov jih ni dovoljeno v celoti ali po delih javno objavljati ali spreminjati. Seveda pa bomo veseli vsake povezave, ki jo boste naredili na naše strani. 

 


Naš E-mail naslov: info@pet-plus.com

Zadnji popravek 21. June 2002